WYSTAWIANY:
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, 1920 (?)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

3018
Janina (Nowotna, Nowotny) NOWOTNOWA (1883 - 1963)

"Wiejski ogródek", 1920

olej/tektura, 38 x 47 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'Janina Nowotnowa | Milówka 1920'
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Wsi spokojna, wsi wesoła - aukcja online

26.07.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

WYSTAWIANY:
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, 1920 (?)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.