POCHODZENIE:
dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, czerwiec 2012
kolekcja prywatna, Polska

„Malarstwo Pautscha ujawniało związki z naturalizmem, z wyraźnymi tendencjami do ekspresjonizmu, nierzadko też do deformacji i przerysowania. W niektórych jego obrazach widoczna jest skłonność do stylizacji w duchu secesji. Obrazy swe malował śmiało, z żywiołowym rozmachem, z każdego niemal jego płótna bije temperament malarski tak gwałtowny i szeroki, że prawie wulkaniczny.” (Róża Biernacka, biogram Fryderyka Pautscha, Polski Słownik Biograficzny, XXV tom, Wrocław 1980, [za:] W. Kozicki)

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Unierzyskiego i Leona Wyczółkowskiego, a następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian w klasie Jean-Paula Laurensa. Począwszy od 1903 roku często wyjeżdżał na Huculszczyznę, która stała się istotnym źródłem inspiracji w jego twórczości. W latach 1912-19 był profesorem malarstwa w Królewskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. Od 1919 kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. Następnie został mianowany profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" i innych stowarzyszeń twórczych. Malował rodzajowe sceny z życia Hucułów, kompozycje religijne, portrety, martwe natury i pejzaże.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

042
Fryderyk PAUTSCH (1877 - 1950)

Wiejski ogród

olej/płótno naklejone na tekturę, 65 x 90 cm
sygnowany l.d.: 'FPautsch'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, czerwiec 2012
kolekcja prywatna, Polska

„Malarstwo Pautscha ujawniało związki z naturalizmem, z wyraźnymi tendencjami do ekspresjonizmu, nierzadko też do deformacji i przerysowania. W niektórych jego obrazach widoczna jest skłonność do stylizacji w duchu secesji. Obrazy swe malował śmiało, z żywiołowym rozmachem, z każdego niemal jego płótna bije temperament malarski tak gwałtowny i szeroki, że prawie wulkaniczny.” (Róża Biernacka, biogram Fryderyka Pautscha, Polski Słownik Biograficzny, XXV tom, Wrocław 1980, [za:] W. Kozicki)

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Unierzyskiego i Leona Wyczółkowskiego, a następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian w klasie Jean-Paula Laurensa. Począwszy od 1903 roku często wyjeżdżał na Huculszczyznę, która stała się istotnym źródłem inspiracji w jego twórczości. W latach 1912-19 był profesorem malarstwa w Królewskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. Od 1919 kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. Następnie został mianowany profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" i innych stowarzyszeń twórczych. Malował rodzajowe sceny z życia Hucułów, kompozycje religijne, portrety, martwe natury i pejzaże.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.