049
Krystyna PELLETIER (1914 - 2007)

Widok z okna

akwarela, papier naklejony na papier; 41 x 29,5 cm;

na odwrocie pieczęć: Krystyna PELLETIER / Obiekt Nr …../ ZE SPUŚCIZNY POŚMIERTNEJ / A. i P. Pelletierowie.

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dwudziestu Pięciu Artystów

05.05.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 100 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite