W pejzażach Nathana Grunsweigha uwagę przykuwa nietuzinkowy sposób kadrowania obrazu. Artysta w osobliwy dla siebie sposób wybiera żabią perspektywę, zachowując równocześnie dużą przestrzeń między malarską sztalugą ustawioną w plenerze, a punktem zamknięcia kompozycji. Tak jak w prezentowanym obrazie, Grunsweigh poprzez ten zabieg na pierwszym planie zamieszcza rozległy fragment drogi flankowanej przez mury, prowadzącej do rezydencji zamykającej kadr. Charakterystyczne jest również przesunięcie centralnej osi układu, do prawej cześci obrazu. Rozległy pierwszy plan kompozycji, pozwala Grunsweighowi na malarskie oddanie różnorodności tonów i półtonów zieleni, na połaci porośniętej trawą drogi. Artysta harmonizuje ze sobą odcienie szmaragdowej barwy w partiach zacienionych przez drzewa z feerią rozjaśnionych przez słońce, różnorodnych odcieni.
Indywidualny styl Nathana Grunsweigha kształtował się przede wszystkim się pod wpływem malarzy skupionych w École de Paris. Jednak niepowtarzalność jego malarstwa wynika również z uważnego studiowania dzieł kubistów i postimpresjonistów. Dynamiczna forma dzieł Grunsweigha wynika również z bliskich kontaktów artysty z paryskimi ekspresjonistami - Chaimem Soutinem, Michelem Kikoinem i Pinchusem Krémegne’iem.


Osiadł w Paryżu prawdopodobnie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Uczestniczył w salonach paryskich: Jesiennym (1921, 1924, 1926-27, 1936-37), des Tuileries (1923, 1927, 1936) oraz Niezależnych (1925). Malował przede wszystkim pejzaże, widoki miejskich przedmieść oraz martwe natury.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.

35
Natan (Grunsweig) (Nathan) GRUNSWEIGH (Kraków 1880 - Kraków 1943)

Widok wsi, 1928 r.

olej/płótno, 50 x 61 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Grunsweigh 1928'

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W pejzażach Nathana Grunsweigha uwagę przykuwa nietuzinkowy sposób kadrowania obrazu. Artysta w osobliwy dla siebie sposób wybiera żabią perspektywę, zachowując równocześnie dużą przestrzeń między malarską sztalugą ustawioną w plenerze, a punktem zamknięcia kompozycji. Tak jak w prezentowanym obrazie, Grunsweigh poprzez ten zabieg na pierwszym planie zamieszcza rozległy fragment drogi flankowanej przez mury, prowadzącej do rezydencji zamykającej kadr. Charakterystyczne jest również przesunięcie centralnej osi układu, do prawej cześci obrazu. Rozległy pierwszy plan kompozycji, pozwala Grunsweighowi na malarskie oddanie różnorodności tonów i półtonów zieleni, na połaci porośniętej trawą drogi. Artysta harmonizuje ze sobą odcienie szmaragdowej barwy w partiach zacienionych przez drzewa z feerią rozjaśnionych przez słońce, różnorodnych odcieni.
Indywidualny styl Nathana Grunsweigha kształtował się przede wszystkim się pod wpływem malarzy skupionych w École de Paris. Jednak niepowtarzalność jego malarstwa wynika również z uważnego studiowania dzieł kubistów i postimpresjonistów. Dynamiczna forma dzieł Grunsweigha wynika również z bliskich kontaktów artysty z paryskimi ekspresjonistami - Chaimem Soutinem, Michelem Kikoinem i Pinchusem Krémegne’iem.


Osiadł w Paryżu prawdopodobnie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Uczestniczył w salonach paryskich: Jesiennym (1921, 1924, 1926-27, 1936-37), des Tuileries (1923, 1927, 1936) oraz Niezależnych (1925). Malował przede wszystkim pejzaże, widoki miejskich przedmieść oraz martwe natury.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.