Drzeworyt został wykonany przypuszczalnie przez Michała Wolgemuta i Wilhelma Pleydenwurffa, opublikował w 1493 r. Anoti Koberger w Norymberdze, w księdze Hartmanna Schedela "Liber Chronicarum", s. 233-234.

Inny egzemplarz (235 x 525 mm) znajduje się w zbiorach Muzeum Architektury we Wrocławiu.

I wydanie łacińskie pochodzi z lipca 1493, nakład 1400 egz.

II wydanie niemieckie, z grudnia 1493, nakład 700 egz.

Według oferenta prezentowany widok pochodzi z I wydania, autentyczność została potwierdzona 13.08.2010 r. przez Kazimierza Kozicę - kuratora zbiorów map Zamku Królewskiego w Warszawie oraz dr. Przybytka - kierownika działu Kartografii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

168
Widok Wrocławia od południowego wschodu

drzeworyt kolorowany, papier; 39 x 54,5 cm (w świetle passe-partout);
praca dwustronna, na odwrocie opisy.

Zobacz katalog

REMPEX

284. Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

08.09.2021

18:00

Sprzedane warunkowo 4 500 zł (5 400 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 4 500 zł
Estymacja: 5 000 - 6 000 zł

Drzeworyt został wykonany przypuszczalnie przez Michała Wolgemuta i Wilhelma Pleydenwurffa, opublikował w 1493 r. Anoti Koberger w Norymberdze, w księdze Hartmanna Schedela "Liber Chronicarum", s. 233-234.

Inny egzemplarz (235 x 525 mm) znajduje się w zbiorach Muzeum Architektury we Wrocławiu.

I wydanie łacińskie pochodzi z lipca 1493, nakład 1400 egz.

II wydanie niemieckie, z grudnia 1493, nakład 700 egz.

Według oferenta prezentowany widok pochodzi z I wydania, autentyczność została potwierdzona 13.08.2010 r. przez Kazimierza Kozicę - kuratora zbiorów map Zamku Królewskiego w Warszawie oraz dr. Przybytka - kierownika działu Kartografii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.