"Obraz (unikalny, co do klasy artystycznej i skali malarskiego przedsięwzięcia) przedstawia - pisze w nocie do obrazu Piotr Witt - jeden z widoków słynnego pałacu (...) Mimo, iż prezentuje wszystkie cechy charakterystyczne baroku (żywość i wspaniałość kolorów, kostiumy osób, stylizacja koni) obraz jest datowany tradycyjnie na ok. 1785 r., z powodu wieżyczki widocznej po prawej stronie założenia pałacowego, wieżyczki wybudowanej właśnie w tym czasie. (...) Znaczne rozmiary obrazu przeznaczone do dekoracji wielkiego domu, jak i poziom artystyczny pracy wskazują, iż mamy do czynienia z zamówieniem wielkiej rodziny arystokratycznej, zapewne związanej z życiem dworskim królewskiego pałacu".

272
nieokreślony, francuski, XVIII w. Malarz

Widok Pałacu Wersalskiego od strony

olej, płótno dublowane,
104 x 184,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Obraz (unikalny, co do klasy artystycznej i skali malarskiego przedsięwzięcia) przedstawia - pisze w nocie do obrazu Piotr Witt - jeden z widoków słynnego pałacu (...) Mimo, iż prezentuje wszystkie cechy charakterystyczne baroku (żywość i wspaniałość kolorów, kostiumy osób, stylizacja koni) obraz jest datowany tradycyjnie na ok. 1785 r., z powodu wieżyczki widocznej po prawej stronie założenia pałacowego, wieżyczki wybudowanej właśnie w tym czasie. (...) Znaczne rozmiary obrazu przeznaczone do dekoracji wielkiego domu, jak i poziom artystyczny pracy wskazują, iż mamy do czynienia z zamówieniem wielkiej rodziny arystokratycznej, zapewne związanej z życiem dworskim królewskiego pałacu".