348
Tadeusz KANTOR (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)

Widok na Wawel / Pejzaż - obraz dwustronny, ok. 1935

pastel, papier; 34,7 x 33,2 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: T. Kantor;
na odwrocie nalepki z napisem ołówkiem: Szkic do obrazu / "W tym obrazie muszę pozostać" oraz z wystaw: 1. "Tadeusz Kantor mniej znany", Pałac Krzysztofory 13.VI - 31.XII.2003 r. ze stemplem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; 2. "Pejzaż w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kantora", 7.VII - 30.IX.2005 r. z Archiwum Cricoteki, ul. Kanoniczna 5, Kraków.

Zobacz katalog

REMPEX

86. Aukcja Sztuki Współczesnej

27.05.2020

19:30

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 17 000 zł
Estymacja: 20 000 - 24 000 zł