Malarz, architekt, projektant wnętrz, zasłużony dla nobilitacji sztuk dekoracyjnych profesor warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych i współzałożyciel Spółdzielni Artystów "Ład".
Kształcił się w Monachium, kontynuował naukę w Paryżu, a następnie w Krakowie. To tu zetknął się z niezwykłą osobowością artystyczną, jaką był Jan Stanisławski. Pomimo iż nie był uczniem jego słynnej klasy pejzażowej, brał udział w organizowanych przez mistrza plenerach. Również tematyka dzieł malarskich Czajkowskiego przybliżała jego twórczość do kręgu "szkoły Stanisławskiego".

9
Józef CZAJKOWSKI (1872-1947)

WIDOK NA WAWEL, 1924 [może: 1914?]

olej na płycie, 70 x 50 cm,
sygnowany i datowany p.d. "Józef Czajkowski 1924 [1914?]".
Na odwrocie: AKT SIEDZĄCY, nieukończony.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz, architekt, projektant wnętrz, zasłużony dla nobilitacji sztuk dekoracyjnych profesor warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych i współzałożyciel Spółdzielni Artystów "Ład".
Kształcił się w Monachium, kontynuował naukę w Paryżu, a następnie w Krakowie. To tu zetknął się z niezwykłą osobowością artystyczną, jaką był Jan Stanisławski. Pomimo iż nie był uczniem jego słynnej klasy pejzażowej, brał udział w organizowanych przez mistrza plenerach. Również tematyka dzieł malarskich Czajkowskiego przybliżała jego twórczość do kręgu "szkoły Stanisławskiego".