PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2126
Andrzej NITSCH

Widok na rynek kazimierski z kościołem franciszkanów w tle

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 18 x 23,6 cm
opisana na odwrociu ołówkiem l.g.: 'Kazimierz / Wisłą | Rynek', pieczęć autorska: 'FOTOGRAFOWAŁ | INŻ. ARCH. ANDRZEJ NITSCH | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE' oraz pieczęć: 'INSTYTUT URBANISTYKI | I ARCHITEKTURY | Pracownia Foto'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Sprzedane 700 zł (875 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 700 - 1 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.