Prezentowany obraz powstał w 1943 roku, w trudnych wojennych warunkach. Straciwszy dorobek przechowywany w swojej lwowskiej pracowni, oderwany od rozpoczętych w Warszawie w 1939 roku monumentalnych realizacji, Michalak szukał schronienia na Lubelszczyźnie i w Kazimierzu nad Wisłą. Tam tworzył portrety pomagających mu ziemian i pejzaże. Prezentowany obraz jest jedną z nielicznych prac z tego czasu, która wymyka się stylistycznej formule sztuki Michalaka z wczesnych lat 40. Większość obrazów z tego okresu jest bowiem mroczna i ponura. Finezyjny rysunek, tak charakterystyczny dla obrazów Michalaka z lat 30. zyskał w czasie wojny znamiona ekspresywności. Na prezentowanej pracy uderza jednak świetlistość i radosna pastelowa kolorystyka - tworzona jakby wbrew trudnej historycznej sytuacji. Na szerokim planie życia polskiej bohemy czasu wojny, prezentowany "Pejzaż" można interpretować w kontekście specyficznego buntu polskich artystów. W 1943 roku bliski przyjaciel Michalaka Jarosław Iwaszkiewicz pisał, wbrew wojennemu nihilizmowi, radosne "Plejady"; w tym samym czasie Czesław Miłosz pracował nad dziecięcym cyklem "Świat. Poema naiwne". Pastelowy pejzaż Michalaka, obrazujący życie nieistniejącego już wtedy małego żydowskiego sztetla, nosi w sobie to samo znamię: znamię utworu powsta-łego w czasie cywilizacyjnej katastrofy i głoszącego - wbrew historii - afirmację życia.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

34
Antoni MICHALAK (Kozłowo Szlacheckie 1899 - Kazimierz Dolny 1975)

Widok na Klasztor Reformatów w Kazimierzu Dolnym (Pejzaż z klasztorem i piekarnią), około 1965-66 r.

olej/płótno, 50 x 61 cm

LITERATURA:
- W. Odorowski, Mistyczny świat Antoniego Michalaka, Kazimierz Dolny 2005, poz. kat. 86, s. 155, 193

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowany obraz powstał w 1943 roku, w trudnych wojennych warunkach. Straciwszy dorobek przechowywany w swojej lwowskiej pracowni, oderwany od rozpoczętych w Warszawie w 1939 roku monumentalnych realizacji, Michalak szukał schronienia na Lubelszczyźnie i w Kazimierzu nad Wisłą. Tam tworzył portrety pomagających mu ziemian i pejzaże. Prezentowany obraz jest jedną z nielicznych prac z tego czasu, która wymyka się stylistycznej formule sztuki Michalaka z wczesnych lat 40. Większość obrazów z tego okresu jest bowiem mroczna i ponura. Finezyjny rysunek, tak charakterystyczny dla obrazów Michalaka z lat 30. zyskał w czasie wojny znamiona ekspresywności. Na prezentowanej pracy uderza jednak świetlistość i radosna pastelowa kolorystyka - tworzona jakby wbrew trudnej historycznej sytuacji. Na szerokim planie życia polskiej bohemy czasu wojny, prezentowany "Pejzaż" można interpretować w kontekście specyficznego buntu polskich artystów. W 1943 roku bliski przyjaciel Michalaka Jarosław Iwaszkiewicz pisał, wbrew wojennemu nihilizmowi, radosne "Plejady"; w tym samym czasie Czesław Miłosz pracował nad dziecięcym cyklem "Świat. Poema naiwne". Pastelowy pejzaż Michalaka, obrazujący życie nieistniejącego już wtedy małego żydowskiego sztetla, nosi w sobie to samo znamię: znamię utworu powsta-łego w czasie cywilizacyjnej katastrofy i głoszącego - wbrew historii - afirmację życia.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.