Antoni Józef Kamiński w latach 1907-13 i 1915-18 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Mehoffera. Następnie kształcił się jeszcze w Wiedniu, Berlinie i w Paryżu. W okresie międzywojennym stale mieszkał w Rzeszowie, gdzie w latach 1919-30 uczył rysunku w gimnazjum i Żeńskim Seminarium Nauczycielskim, w 1926-29 pracował jako scenograf tamtejszego teatru "Reduta", a od 1929 kierował Teatrem Ludowym. W latach 1935-37 udostępnił swoją pracownię artystom z Cechu Plastyków Pazdur. Lata wojny spędził w Warszawie, a od 1946 mieszkał we Wrocławiu. Wystawiał sporo, już od roku 1908; we Lwowie, w Rzeszowie, Łodzi, Krakowie i Warszawie. Malował portrety, pejzaże, widoki miejskie, obrazy o treściach religijnych. Większa kolekcja prac artysty znajduje się Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

17
Antoni Józef KAMIŃSKI (1891-1947)

Widok na katedrę Saint Severin w Paryżu, 1912 r.

pastel/papier, 60 x 45 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'A. Kaminski | Paryż 1912'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Antoni Józef Kamiński w latach 1907-13 i 1915-18 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Mehoffera. Następnie kształcił się jeszcze w Wiedniu, Berlinie i w Paryżu. W okresie międzywojennym stale mieszkał w Rzeszowie, gdzie w latach 1919-30 uczył rysunku w gimnazjum i Żeńskim Seminarium Nauczycielskim, w 1926-29 pracował jako scenograf tamtejszego teatru "Reduta", a od 1929 kierował Teatrem Ludowym. W latach 1935-37 udostępnił swoją pracownię artystom z Cechu Plastyków Pazdur. Lata wojny spędził w Warszawie, a od 1946 mieszkał we Wrocławiu. Wystawiał sporo, już od roku 1908; we Lwowie, w Rzeszowie, Łodzi, Krakowie i Warszawie. Malował portrety, pejzaże, widoki miejskie, obrazy o treściach religijnych. Większa kolekcja prac artysty znajduje się Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.