Studiował w SSP w Warszawie - do 1904 roku- u Ferdynanda Ruszczyca i Konrada Krzyżanowskiego. W 1913 przebywał w Paryżu. W 1924 przeniósł się do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Malował głównie pejzaże, rzadziej martwe natury i portrety. Na zmianę stylu jego twórczości miała wpływ twórczość Cazanne`a - pod koniec lat 30. rozjaśnił paletę barw, a podstawowym nośnikiem wyrazu był kolor.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

116
Jan KARMAŃSKI (1887-1958)

Widok miejski

olej/tektura, 30 x 39 cm
sygnowany p.d.: 'J.KARMAŃSKI'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował w SSP w Warszawie - do 1904 roku- u Ferdynanda Ruszczyca i Konrada Krzyżanowskiego. W 1913 przebywał w Paryżu. W 1924 przeniósł się do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Malował głównie pejzaże, rzadziej martwe natury i portrety. Na zmianę stylu jego twórczości miała wpływ twórczość Cazanne`a - pod koniec lat 30. rozjaśnił paletę barw, a podstawowym nośnikiem wyrazu był kolor.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.