45
Hartmann SCHEDEL (1440-1514)

Widok Krakowa, 1493

Drzeworyt kolorowany;
wym.: 255 x 530 mm; podwójna karta z "Liber Chronicarum", Nuremberg (oficyna Antona Kobergera), 1493; na odwrocie widok Lubeki oraz schematyczny wizerunek św. Stanisława (obydwa kolorowane); widok pochodzi z 2 edycji (pierwszej niemieckojęzycznej) z grudnia 1493 (I nakład, łaciński, z lipca 1493, miał nakład 1500 egz, II nakład, niemiecki, 1000 egz.).

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji