Obraz przedstawia fragment Starego Miasta w Dreźnie - kamienice przy ulicy Münzgasse z górującą nad nimi kopułą Frauenkirche i widoczną w dali wieżą Nowego Ratusza. Budowle te - niemal całkowicie zniszczone w 1945 roku - zostały odbudowane; współczesna zabudowa bądź nawiązuje do dawnej architektury (kamienice, Ratusz), bądź też stanowi jej rekonstrukcję z wykorzystaniem zachowanych fragmentów (Frauenkirche).

W załączeniu obszerna ekspertyza p. Anny Dajnowskiej, która potwierdzając autorstwo Juliana Fałata i datując obraz na lata 1911-1916, pisze, m.in.: "Praca odznacza się wysokimi walorami malarskimi, przedstawia nieznany dotąd temat w twórczości Fałata i posiada znaczną wartość historyczną ponieważ przedstawia nieistniejący już [w dawnej postaci] fragment miasta".

51
Julian FAŁAT (1853 Tuligłowy k. Przemyśla - 1929 Bystra k. Bielska Białej)

WIDOK DREZNA, 1911-1916

akwarela, papier, 21 x 13 cm (w świetle passe-partout)
sygn. l.d.: JFałat

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obraz przedstawia fragment Starego Miasta w Dreźnie - kamienice przy ulicy Münzgasse z górującą nad nimi kopułą Frauenkirche i widoczną w dali wieżą Nowego Ratusza. Budowle te - niemal całkowicie zniszczone w 1945 roku - zostały odbudowane; współczesna zabudowa bądź nawiązuje do dawnej architektury (kamienice, Ratusz), bądź też stanowi jej rekonstrukcję z wykorzystaniem zachowanych fragmentów (Frauenkirche).

W załączeniu obszerna ekspertyza p. Anny Dajnowskiej, która potwierdzając autorstwo Juliana Fałata i datując obraz na lata 1911-1916, pisze, m.in.: "Praca odznacza się wysokimi walorami malarskimi, przedstawia nieznany dotąd temat w twórczości Fałata i posiada znaczną wartość historyczną ponieważ przedstawia nieistniejący już [w dawnej postaci] fragment miasta".