Proweniencja:
kolekcja prywatna, Barcelona

Wydawca:
Carpentier (Editions Celami), Genewa.

Druk: Atelier Grapholith, Paryż.

Literatura:
Albert Field: s. 177, nr 74-5, I.
Michler, Ralf; Löpsinger, Lutz W.; II: s. 161, nr 1462.

42
Salvador DALI (1904-1989)

Wiara, która słabnie, z cyklu: Witraże, Znaki wiary, 1973

litografia barwna, bawełniany papier welinowy;
40 x 40 cm (kompozycja); 64,7 x 47,8 cm (arkusz);
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem)
oznaczenie egzemplarza l. d.: AP 3/50 (ołówkiem)

Zobacz katalog

Polski Dom Aukcyjny

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej

26.11.2020

19:30

Cena wywoławcza: 7 000 zł
Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Barcelona

Wydawca:
Carpentier (Editions Celami), Genewa.

Druk: Atelier Grapholith, Paryż.

Literatura:
Albert Field: s. 177, nr 74-5, I.
Michler, Ralf; Löpsinger, Lutz W.; II: s. 161, nr 1462.