141
WEZWANIE KOMORNICZE, Szydłowiec, 20.04.1825

Komornik Marcin Krajewski wzywa na podstawie decyzji sądu w Szydłowcu Salomeę z Szweykowskich Kietlińską wdowę włości Politowice w powiecie szydłowieckim do uiszczenia 100 Zł. Pol. na rzecz Franciszka Sztorca, właściciela Grzybowej Góry w powiecie sandomierskim
Rękopis, s. 4 (1 arkusz), Stempel opłaty skarbowej 10 groszy

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji