W 1954 roku po ukończeniu ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa rozpoczął pracę pedagogiczną początkowo na macierzystym wydziale, w późniejszym okresie na Wydziale Grafiki. W 1956 roku przeniósł się na stałe do w Nowej Huty. Współorganizował wiele akcji artystycznych. Założył pierwszą w Polsce Galerię "Pod Chmurką", wspomagał teatr lalkowy "Widzimisię". Od 1975 prowadził autorską galerię i pracownię w Kramach Dominikańskich w Krakowie. Od 1962 nieprzerwanie wystawiał w kraju i za granicą głównie w Szwecji, Belgii, Francji. Najwięcej jednak indywidualnych wystaw Mariana Kruczka odbyło się w Krakowie, Nowej Hucie i w Sanoku. Od 1977 współpracował z Muzeum Sztuki Lubuskiej w Zielonej Górze, gdzie do dziś znajduje się jego galeria autorska. Najważniejsze realizacje znajdują się w Krakowie, Lonvain, Uppsali, Rzeszowie, Szczecinie, Lutczy. W Nowej Hucie, w Mistrzejowicach, stoi do dziś jego piękna rzeźba "Zdobyta przestrzeń", ruchoma przestrzenna kompozycja z 1973.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

145
Marian KRUCZEK (1927 - 1983)

Wesołek, około 1967 r.

technika własna, beton, metal, 74 x 36,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'WESOŁEK | MK | KRUCZEK MARIAN 67'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W 1954 roku po ukończeniu ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa rozpoczął pracę pedagogiczną początkowo na macierzystym wydziale, w późniejszym okresie na Wydziale Grafiki. W 1956 roku przeniósł się na stałe do w Nowej Huty. Współorganizował wiele akcji artystycznych. Założył pierwszą w Polsce Galerię "Pod Chmurką", wspomagał teatr lalkowy "Widzimisię". Od 1975 prowadził autorską galerię i pracownię w Kramach Dominikańskich w Krakowie. Od 1962 nieprzerwanie wystawiał w kraju i za granicą głównie w Szwecji, Belgii, Francji. Najwięcej jednak indywidualnych wystaw Mariana Kruczka odbyło się w Krakowie, Nowej Hucie i w Sanoku. Od 1977 współpracował z Muzeum Sztuki Lubuskiej w Zielonej Górze, gdzie do dziś znajduje się jego galeria autorska. Najważniejsze realizacje znajdują się w Krakowie, Lonvain, Uppsali, Rzeszowie, Szczecinie, Lutczy. W Nowej Hucie, w Mistrzejowicach, stoi do dziś jego piękna rzeźba "Zdobyta przestrzeń", ruchoma przestrzenna kompozycja z 1973.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.