POCHODZENIE:
- własność Antoniego i Marii Strzałeckich, rodziców artysty, Warszawa
- zbiory Marii ze Strzałeckich Krysińskiej (1871-1918)
- kolekcja prywatna, Nowy Jork

WYSTAWIANY:
- Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, 16 lutego - 19 marca 1944

LITERATURA:
- Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition, katalog wystawy, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, New York 1944, s. 36, il. 52 (jako "Polish Wedding")

Obecność twórczości Wandalina Strzałeckiego jest na rynku sztuki niezwykle rzadka. Prezentowana w katalogu praca swoją wartość dokumentuje również imponującym wymiarem, wiernością konwencji malarstwa w typie monachijskim, polskim tematem oraz proweniencję Istotnym jest wspomnieć, że „Wesele polskie” Strzałeckiego posiada doskonałą historię pochodzenia. Jak głosi nalepka na odwrocie płótna, obraz był: „Malowany | przez Stryja | Wandalina | a Ofiarowany | wnuczce | Maryi ze Strzałec | kich Krysińskiej | przez dziadków | Strzałeckich”. Następnie dzieło trafiło do prywatnej kolekcji w Stanach Zjednoczonych, czego dowodem jest nalepka wystawowa z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, (nalepka wystawowa obrazu z numerem 219). „Wesele polskie” eksponowane było na wystawie „Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition” w 1944 we wspomnianym Metropolitan Museum of Art.

„Wesele polskie” to najlepszy rodzaj reprezentacji malarskiej nawiązującej do silnego w II połowie XIX wieku nurtu romantycznego wyrażającego się w tematyce rodzajowo-historycznej. Wandalin Strzałecki jawi się jako jeden z ciekawszych przedstawicieli tzw. malarstwa monachijskiego. Świadomie biorąc udział w życiu artystycznym tego ośrodka akademickiego, pracował nad odrębną tematyką, lecz ściśle związaną z Polską. Obrazy Strzałeckiego to nastrojowość obudowana realizmem historycznym.

Pochodził ze znanej rodziny artystów warszawskich - malarzami byli jego ojciec i dwaj bracia. Studiował początkowo u Wojciecha Gersona w Warszawskiej Klasie Rysunkowej, następnie w akademiach w Petersburgu (do 1879 r.) i akademii monachijskiej (w latach 1880 - 82). Wspólnie z bratem Janem Michałem wykonywał polichromie i obrazy do Kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze, kościołów w Krasnem i Przesmykach. Ciężka choroba umysłowa wyłączyła go z czynnego życia - od 1885 r., aż do śmierci, przebywał w Zakładzie Jana Bożego w Warszawie. Malował portrety, sceny rodzajowe i historyczne, często oparte na motywach literackich. Wykonywał kopie dzieł znanych mistrzów, zajmował się konserwacją, a także twórczością literacką.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

08
Wandalin STRZAŁECKI (1855-1917)

"Wesele polskie", 1881

olej/płótno, 70,5 x 120,5 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'WANDALIN Strzałecki | 1881 r w MONACHIUM'
opisany na odwrociu: 'Malowany | przez Stryja | Wandalina | a Ofiarowany | wnuczce | Maryi ze Strzałec | kich Krysińskiej | przez dziadków | Strzałeckich', na krośnie malarskim nalepka wystawowa Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, nalepka z numerem: '219', nalepka własnościowa opisana po angielsku, nalepka paryskiego zakładu: 'CH. POTTIER | EMBALLEUR | 14, Rue Gaillon PARIS' oraz opisany numerem: 'A/376 | 208'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- własność Antoniego i Marii Strzałeckich, rodziców artysty, Warszawa
- zbiory Marii ze Strzałeckich Krysińskiej (1871-1918)
- kolekcja prywatna, Nowy Jork

WYSTAWIANY:
- Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, 16 lutego - 19 marca 1944

LITERATURA:
- Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition, katalog wystawy, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, New York 1944, s. 36, il. 52 (jako "Polish Wedding")

Obecność twórczości Wandalina Strzałeckiego jest na rynku sztuki niezwykle rzadka. Prezentowana w katalogu praca swoją wartość dokumentuje również imponującym wymiarem, wiernością konwencji malarstwa w typie monachijskim, polskim tematem oraz proweniencję Istotnym jest wspomnieć, że „Wesele polskie” Strzałeckiego posiada doskonałą historię pochodzenia. Jak głosi nalepka na odwrocie płótna, obraz był: „Malowany | przez Stryja | Wandalina | a Ofiarowany | wnuczce | Maryi ze Strzałec | kich Krysińskiej | przez dziadków | Strzałeckich”. Następnie dzieło trafiło do prywatnej kolekcji w Stanach Zjednoczonych, czego dowodem jest nalepka wystawowa z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, (nalepka wystawowa obrazu z numerem 219). „Wesele polskie” eksponowane było na wystawie „Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition” w 1944 we wspomnianym Metropolitan Museum of Art.

„Wesele polskie” to najlepszy rodzaj reprezentacji malarskiej nawiązującej do silnego w II połowie XIX wieku nurtu romantycznego wyrażającego się w tematyce rodzajowo-historycznej. Wandalin Strzałecki jawi się jako jeden z ciekawszych przedstawicieli tzw. malarstwa monachijskiego. Świadomie biorąc udział w życiu artystycznym tego ośrodka akademickiego, pracował nad odrębną tematyką, lecz ściśle związaną z Polską. Obrazy Strzałeckiego to nastrojowość obudowana realizmem historycznym.

Pochodził ze znanej rodziny artystów warszawskich - malarzami byli jego ojciec i dwaj bracia. Studiował początkowo u Wojciecha Gersona w Warszawskiej Klasie Rysunkowej, następnie w akademiach w Petersburgu (do 1879 r.) i akademii monachijskiej (w latach 1880 - 82). Wspólnie z bratem Janem Michałem wykonywał polichromie i obrazy do Kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze, kościołów w Krasnem i Przesmykach. Ciężka choroba umysłowa wyłączyła go z czynnego życia - od 1885 r., aż do śmierci, przebywał w Zakładzie Jana Bożego w Warszawie. Malował portrety, sceny rodzajowe i historyczne, często oparte na motywach literackich. Wykonywał kopie dzieł znanych mistrzów, zajmował się konserwacją, a także twórczością literacką.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.