PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

3004
Jerzy KOSSAK (1886 Kraków - 1955 Kraków)

Wesele krakowskie, 1942

olej/tektura, 33 x 48 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany l.d.: 'Jerzy Kossak | 1942'
opisany na odwrociu: 'Stwierdzam autentycz | ność tego obrazu | Jerzy Kossak' oraz stempel autorski

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Wsi spokojna, wsi wesoła - aukcja online

26.07.2021

16:00

Sprzedane 11 000 zł (13 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 12 000 - 18 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.