W prezentowanej pracy Jerzy Kossak podjął się tematyki folklorystycznej nawiązując do pełnych temperamentu scen wesel tworzonych wcześniej przez dziadka Juliusza oraz ojca Wojciecha. Na początku lat 20. XX wieku. Jerzy wraz z ojcem podróżował po dworach Wielkopolski, gdzie portretował tamtejsze ziemiaństwo. Powstawały wówczas sceny rodzajowe z motywami trudów ułańskich, koni, spotkań żołnierzy i dziewcząt oraz ziemiańskich wesel, przedstawienia ukazujące mit legionów polskich i zwycięskiej wojny z bolszewikami. Podejmowaną tematyką, bliską tęsknotom i sentymentom polskiego odbiorcy, zjednał sobie wielu wielbicieli.

Jerzy Kossak kształcił się od najmłodszych lat w pracowni dziadka - Juliusza oraz ojca - Wojciecha. Na początku lat 20. XX wieku. Jerzy wraz z ojcem podróżował po dworach Wielkopolski, gdzie portretował tamtejsze ziemiaństwo. Obrazy Jerzego Kossaka (tak, jak jego dziadka i ojca) do dziś cieszą się dużym powodzeniem. Artysta podejmował tematykę bliską tęsknotom i sentymentom polskiego odbiorcy, utrwalał mit legionów polskich i zwycięskiej wojny z bolszewikami, malował także sceny rodzajowe z motywami trudów ułańskich, koni, spotkań żołnierzy i dziewcząt.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

7514
Jerzy KOSSAK (1886 Kraków - 1955 Kraków)

Wesele góralskie, 1937

olej/tektura, 54 x 79,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak | 1937'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Ród Kossaków - aukcja online

18.11.2020

16:00

Sprzedane 28 000 zł (34 440 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 18 000 - 24 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

W prezentowanej pracy Jerzy Kossak podjął się tematyki folklorystycznej nawiązując do pełnych temperamentu scen wesel tworzonych wcześniej przez dziadka Juliusza oraz ojca Wojciecha. Na początku lat 20. XX wieku. Jerzy wraz z ojcem podróżował po dworach Wielkopolski, gdzie portretował tamtejsze ziemiaństwo. Powstawały wówczas sceny rodzajowe z motywami trudów ułańskich, koni, spotkań żołnierzy i dziewcząt oraz ziemiańskich wesel, przedstawienia ukazujące mit legionów polskich i zwycięskiej wojny z bolszewikami. Podejmowaną tematyką, bliską tęsknotom i sentymentom polskiego odbiorcy, zjednał sobie wielu wielbicieli.

Jerzy Kossak kształcił się od najmłodszych lat w pracowni dziadka - Juliusza oraz ojca - Wojciecha. Na początku lat 20. XX wieku. Jerzy wraz z ojcem podróżował po dworach Wielkopolski, gdzie portretował tamtejsze ziemiaństwo. Obrazy Jerzego Kossaka (tak, jak jego dziadka i ojca) do dziś cieszą się dużym powodzeniem. Artysta podejmował tematykę bliską tęsknotom i sentymentom polskiego odbiorcy, utrwalał mit legionów polskich i zwycięskiej wojny z bolszewikami, malował także sceny rodzajowe z motywami trudów ułańskich, koni, spotkań żołnierzy i dziewcząt.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.