POCHODZENIE:
AgraArt, grudzień 1996
kolekcja prywatna, Warszawa

Studiował w krakowskiej ASP u Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Natomiast Wyczółkowski uważał go za swojego spadkobiercę. Malował portrety, pejzaże i kwiaty. Zajmował się również projektowaniem kilimów dla własnej wytwórni "Grot" czynnej w okresie międzywojennym. Ulubionymi motywami artysty były martwe natury i kwiaty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

28
Teodor GROTT (1884-1972)

Wenecja z okna pracowni, 1920

akwarela/papier, 47 x 63,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.g.: 'Teod Grott | 920'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

17.09.2020

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
AgraArt, grudzień 1996
kolekcja prywatna, Warszawa

Studiował w krakowskiej ASP u Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Natomiast Wyczółkowski uważał go za swojego spadkobiercę. Malował portrety, pejzaże i kwiaty. Zajmował się również projektowaniem kilimów dla własnej wytwórni "Grot" czynnej w okresie międzywojennym. Ulubionymi motywami artysty były martwe natury i kwiaty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.