STAN ZACHOWANIA:
- minimalny odprysk szkliwa na krawędzi
- spękania szkliwa wewnątrz
- dwa włosowate pęknięcia biegnące od górnej krawędzi

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

117
Hanna GŁÓWCZEWSKA (1908-1980)

Wazon, lata 50. - 60. XX w.

fajans malowany podszkliwnie, 20 x 13,5 x 10 cm
sygnowany na spodzie: 'HGłów.', w masie: 'H. Głowcz', wycisk w masie: '174', na spodzie zachowana papierowa metka C.P.L.i A.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

STAN ZACHOWANIA:
- minimalny odprysk szkliwa na krawędzi
- spękania szkliwa wewnątrz
- dwa włosowate pęknięcia biegnące od górnej krawędzi

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.