Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936)
Artystę od początku jego twórczości fascynował temat człowieka i jego związku z naturą. W powstałych na Ukrainie cyklach związek ten widać najdobitniej, sam Wyczółkowski stwierdza: "Plener mój pochodzi ze wsi, z Ukrainy, nie z Paryża. "Rybacy", "Orki", "Buraki" (M. Twarowska). Swoje obrazy poprzedzał licznymi studiami zapisanymi ołówkiem, akwarelą, tuszem, ostatecznie opracowanymi techniką olejną, czy pastelową, a w końcu grafiką. Temat orki ma swoje wersje we wszystkich niemal technikach - "Woły", pastel, 1891, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, "Orka na Ukrainie", olej, 1892, MN Kraków, "Woły. Orka na Ukrainie", pastel, 1903, MN Kraków, oraz liczne grafiki, m. in. litografia pięciobarwna z 1904 i czarno biała z 1908. W przygotowanej przez Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wystawie "Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski" (28. 01. - 03. 04. 2016) zaprezentowano prace we wszystkich technikach uprawianych przez artystę, wiele miejsca poświęcono szkicom ołówkiem. Studia z okresu ukraińskiego z szybko i swobodnie notowanymi i często powtarzanymi motywami, przybliżają proces artystyczny i rozmach jaki towarzyszył twórczości Wyczółkowskiego. (Maria Twarowska, "Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia", Wrocław Ossolineum, 1960, s. 62; Ewa Sekuła-Tauer "Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski", Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2015, ss. 9-15, 19-21, il. 18, 20, 21).

4
Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852 Huta Miastkowska k. Siedlec - 1936 Warszawa)

WAWEL

akwarela, ołówek, papier, 21,5 x 29 cm,
sygn. p.d.: L Wyczół 1920.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936)
Artystę od początku jego twórczości fascynował temat człowieka i jego związku z naturą. W powstałych na Ukrainie cyklach związek ten widać najdobitniej, sam Wyczółkowski stwierdza: "Plener mój pochodzi ze wsi, z Ukrainy, nie z Paryża. "Rybacy", "Orki", "Buraki" (M. Twarowska). Swoje obrazy poprzedzał licznymi studiami zapisanymi ołówkiem, akwarelą, tuszem, ostatecznie opracowanymi techniką olejną, czy pastelową, a w końcu grafiką. Temat orki ma swoje wersje we wszystkich niemal technikach - "Woły", pastel, 1891, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, "Orka na Ukrainie", olej, 1892, MN Kraków, "Woły. Orka na Ukrainie", pastel, 1903, MN Kraków, oraz liczne grafiki, m. in. litografia pięciobarwna z 1904 i czarno biała z 1908. W przygotowanej przez Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wystawie "Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski" (28. 01. - 03. 04. 2016) zaprezentowano prace we wszystkich technikach uprawianych przez artystę, wiele miejsca poświęcono szkicom ołówkiem. Studia z okresu ukraińskiego z szybko i swobodnie notowanymi i często powtarzanymi motywami, przybliżają proces artystyczny i rozmach jaki towarzyszył twórczości Wyczółkowskiego. (Maria Twarowska, "Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia", Wrocław Ossolineum, 1960, s. 62; Ewa Sekuła-Tauer "Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski", Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2015, ss. 9-15, 19-21, il. 18, 20, 21).