PROWENIENCJA:
Okna Sztuki, aukcja 13.12.2007, poz. 67 Polswiss Art, aukcja 04.03.2007, poz. 47

48
Maria Ewa ŁUNKIEWICZ-ROGOYSKA (1895-1967)

Warszawa Wola, 1961

olej, płyta, 100 x 70 cm
sygn. l.d: M. EWA ŁUNKIEWICZ 1961 WARSZAWA WOLA

Zobacz katalog

POLSWISS ART

Aukcja Dzieł Sztuki

02.06.2020

19:00

Sprzedane 19 000 zł (23 370 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PROWENIENCJA:
Okna Sztuki, aukcja 13.12.2007, poz. 67 Polswiss Art, aukcja 04.03.2007, poz. 47