056
WARSZAWA.

Brązowy medal wybity z okazji Wystawy Szpitalnictwa w Warszawie w 1938 r.; Av. pośrodku napis: W / VZNANIV / ZASŁVG / NA POLV / SZPITALNICTWA / 1938 oraz otokowy napis: PIERWSZA POLSKA WYSTAWA SZPITALNICTWA / WARSZAWA, przy obrzeżu wieniec laurowy; Rv. w trójkąt wpisany monogram: PTS oraz otokowy napis: POLSKIE TOWARZYSTWO SZPITALNICTWA, przy obrzeżu wieniec laurowy; st. bdb.; średnica: 62 mm;

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji