Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a także Instytutu Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni Jerzego Filipa Sztuki. Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymał w 1993 roku Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy.

46
Arkadiusz DZIELAWSKI (ur. 1967)

Walkiria IV, 2012

olej, płyta, 114 x 78 cm (w oprawie 148 x 112 cm),
sygnowany p.d.: '20 [AD] 12 | Arkadiusz | Dzielawski' oraz opisany na odwrocie: 'VIII | 20 [AD] 12 | Arkadiusz | Dzielawski | "W a l k i r i a" | IV | [dedykacja autorska]'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a także Instytutu Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni Jerzego Filipa Sztuki. Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymał w 1993 roku Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy.