Obraz reprodukowany:
– K. Czerni, Nowosielski – sztuka sakralna: Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin, Białystok 2019, s. 326, il. 8.

Rysunek należy do grupy wzorów kompozycji powstałych podczas jednego z obozów ikonograficznych organizowanych na Świętej Górze Grabarce i w Bielsku Podlaskim przez zaprzyjaźnionego z malarzem księdza Leoncjusza Tofiluka. Oprócz nich zachowały się także notatki artysty z tamtejszych wykładów o sztuce „ikonopisania“.

108
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

WALKA JAKUBA Z ANIOŁEM, lata 80. XX w.

ołówek, papier ciemnokremowy, sklejony z dwóch arkuszy
54,3 x 39,4 cm (w świetle passe-partout)
sygn. p.d.: J. N.

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Współczesnej

18.10.2020

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 14 000 zł
Estymacja: 16 000 - 20 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Obraz reprodukowany:
– K. Czerni, Nowosielski – sztuka sakralna: Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin, Białystok 2019, s. 326, il. 8.

Rysunek należy do grupy wzorów kompozycji powstałych podczas jednego z obozów ikonograficznych organizowanych na Świętej Górze Grabarce i w Bielsku Podlaskim przez zaprzyjaźnionego z malarzem księdza Leoncjusza Tofiluka. Oprócz nich zachowały się także notatki artysty z tamtejszych wykładów o sztuce „ikonopisania“.