Grafika z cyklu "Miedzioryt towarzyski". Od roku 2000 Stankiewicz prosił zaprzyjaźnionych artystów o rysunki, które następnie przetwarzał w miedzioryty, pieczętował, naklejał, sygnował, tworząc zbiorowy portret, których twórczość była mu bliska. Lit.: Miedzioryt Towarzyski..., Eugeniusz Get Stankiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, s. 44-45.

24
Eugeniusz GET-STANKIEWICZ (1942 - 2011)

Waldemar Świerzy, Śniadanie na trawie, 2002

Miedzioryt rylcem i punktowany;
wym.: 12,5 x 18 cm;
sygn. oł. pod kompozycją: del. Świerzy;
p. bok: sc. Get 2002;
barwny stempel „Muzeum w Oszmianie” oraz pieczątka: „Miedzioryt Towarzyski”.

Zobacz katalog

NAUTILUS

Aukcja 60. Prace na Papierze

21.11.2020

16:00

Sprzedane 800 zł (960 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 800 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Grafika z cyklu "Miedzioryt towarzyski". Od roku 2000 Stankiewicz prosił zaprzyjaźnionych artystów o rysunki, które następnie przetwarzał w miedzioryty, pieczętował, naklejał, sygnował, tworząc zbiorowy portret, których twórczość była mu bliska. Lit.: Miedzioryt Towarzyski..., Eugeniusz Get Stankiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, s. 44-45.