STAN ZACHOWANIA:
delikatne naderwanie górnej krawędzi
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

4533
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

Waldemar Świerzy Plakaty

offset/papier, 98 x 67,5 cm
sygnowany w druku wzdłuż lewej krawędzi: 'SWIERZY'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Sprzedane 300 zł (354 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 400 - 600 zł

STAN ZACHOWANIA:
delikatne naderwanie górnej krawędzi
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.