Scena z udziałem Mieczysława Frenkiela (1858-1935), Stanisławy Lubicz Sarnowskiej (1891-1958) i Kazimierza Kamińskiego (1865-1928) aktorów m. in. Teatru Rozmaitości w Warszawie. Na odwrocie szkic z M. Frenkielem.

71
Karol FRYCZ (1877-1963)

Walc, II akt “Grubych Ryb” M. Bałuckiego, 1911

Akwarela, tusz, kredka, papier;
wym.: 42 x 29,5 cm;
sygn. p. d.: K. Frycz 1911.

Zobacz katalog

NAUTILUS

Aukcja 60. Prace na Papierze

21.11.2020

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 2 200 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Scena z udziałem Mieczysława Frenkiela (1858-1935), Stanisławy Lubicz Sarnowskiej (1891-1958) i Kazimierza Kamińskiego (1865-1928) aktorów m. in. Teatru Rozmaitości w Warszawie. Na odwrocie szkic z M. Frenkielem.