Georg Koch, malarz, drzeworytnik i litograf niemiecki; syn i uczeń malarza Carla Kocha studiował w Akademii berlińskiej u K.Steffecka, P.Meyerheima i C.Gussowa. W 1886 podróżował do Paryża i Włoch. Debiutował na wystawie w berlińskiej Akademii w 1874, pokazując Partię lasu z sarenką. W następnych latach współpracował z innymi artystami przy malowaniu kilku panoram i dioram dla Berlina, Lipska, Drezna oraz miast Stanów Zjednoczonych (Pożar Rzymu za Nerona, 1888; Bitwa pod Sedanem; Bitwa pod Villiers koło Paryża, 1887; Bitwa pod Chattanooga, 1885; Berlin od śred-niowiecza do czasów współczesnych, diorama 1888). Wiele jego obrazów o tematyce wojskowej de-korowało kasyna oficerskie. Inną specjalnością artysty były studia zwierząt, sceny myśliwskie i spor-towe - obrazy z jeźdźcami, końmi, polowaniami par force. Działał także jako ilustrator czasopism niemieckich, dla których wykonał dużą liczbę rysunków i drzeworytów. Jego drzeworyty wydawane były także na osobnych planszach. Był członkiem Związku Artystów Berlińskich, profesorem i wykładowcą berlińskiej Akademii i Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Charlottenburgu. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach europejskich i światowych.

32
Georg KOCH (Berlin 1857 - Berlin 1936)

W UJEŻDŻALNI, 1892

tusz lawowany, gwasz, 23 x 32,5 cm; sygnowany p.d.: G.K. 92

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Georg Koch, malarz, drzeworytnik i litograf niemiecki; syn i uczeń malarza Carla Kocha studiował w Akademii berlińskiej u K.Steffecka, P.Meyerheima i C.Gussowa. W 1886 podróżował do Paryża i Włoch. Debiutował na wystawie w berlińskiej Akademii w 1874, pokazując Partię lasu z sarenką. W następnych latach współpracował z innymi artystami przy malowaniu kilku panoram i dioram dla Berlina, Lipska, Drezna oraz miast Stanów Zjednoczonych (Pożar Rzymu za Nerona, 1888; Bitwa pod Sedanem; Bitwa pod Villiers koło Paryża, 1887; Bitwa pod Chattanooga, 1885; Berlin od śred-niowiecza do czasów współczesnych, diorama 1888). Wiele jego obrazów o tematyce wojskowej de-korowało kasyna oficerskie. Inną specjalnością artysty były studia zwierząt, sceny myśliwskie i spor-towe - obrazy z jeźdźcami, końmi, polowaniami par force. Działał także jako ilustrator czasopism niemieckich, dla których wykonał dużą liczbę rysunków i drzeworytów. Jego drzeworyty wydawane były także na osobnych planszach. Był członkiem Związku Artystów Berlińskich, profesorem i wykładowcą berlińskiej Akademii i Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Charlottenburgu. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach europejskich i światowych.