Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1976-1979) oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1979-1981). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Po studiach pracował jako asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w stołecznej ASP.
W latach 1982-1992 był członkiem legendarnej GRUPPY, z którą wystawiał i uczestniczył w jej akcjach. Był też współzałożycielem i wydawcą pisma GRUPPY "Oj dobrze już". Owocem undegroundowego okresu "gruppowego" stały się prace na papierze, których ekspresyjna forma korespondowała z zaangażowaniem, z jakim należący do niej artyści występowali w obronie wolności, zabierali głos w kwestiach politycznych, narodowych czy artystycznych.
Kolejny etap w malarstwie Grzyba wyznacza pojawienie się na płótnach zwierząt: nosorożców, królików, motyli, żółwi. Prastary temat zwierzęcia został przez artystę ujęty w dekoracyjnej formie, którą charakteryzuje feeria barw, geometryczność kształtów i bogactwo ornamentów. Ich poetyckość, groteskowość, sensualność odzwierciedla światopogląd artysty, w którym przedstawienie malarskie jest nacechowane myśleniem magicznym i totemicznym, odsyłającym do obecnej w kulturach pierwotnych filozofii jedności człowieka z kosmosem.

198
Ryszard GRZYB (ur. 1956, Sosnowiec)

W CENTRUM OKRĘGU JESTEŚ TY

Teka grafik; okładka płócienna, częściowo oklejona w zielony papier; 56 x 40 cm; 11 kart nienumerowanych w tym 7 sztuk z pracami graficznymi; w tekście wiersze; technika własna (akwaforta, akwatinta, sucha igła, offset), papier 50 x 32 cm (wymiar kompozycji); Na karcie tytułowej: Komendantowi Grafiki | Markowi Jaromskiemu | tę książkę poświęcam; na pierwszej i ostatniej stronie napis długopisem: Ryszard Grzyb oraz: Wydano 10 egzemplarzy (2 w przygotowaniu) | egzemplarz nr. 5/10

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1976-1979) oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1979-1981). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Po studiach pracował jako asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w stołecznej ASP.
W latach 1982-1992 był członkiem legendarnej GRUPPY, z którą wystawiał i uczestniczył w jej akcjach. Był też współzałożycielem i wydawcą pisma GRUPPY "Oj dobrze już". Owocem undegroundowego okresu "gruppowego" stały się prace na papierze, których ekspresyjna forma korespondowała z zaangażowaniem, z jakim należący do niej artyści występowali w obronie wolności, zabierali głos w kwestiach politycznych, narodowych czy artystycznych.
Kolejny etap w malarstwie Grzyba wyznacza pojawienie się na płótnach zwierząt: nosorożców, królików, motyli, żółwi. Prastary temat zwierzęcia został przez artystę ujęty w dekoracyjnej formie, którą charakteryzuje feeria barw, geometryczność kształtów i bogactwo ornamentów. Ich poetyckość, groteskowość, sensualność odzwierciedla światopogląd artysty, w którym przedstawienie malarskie jest nacechowane myśleniem magicznym i totemicznym, odsyłającym do obecnej w kulturach pierwotnych filozofii jedności człowieka z kosmosem.