166
Hartmann SCHEDEL (1440-1514)

Von der gegent Europe Sarmacia oder Poln genat

Widok Polski wzdłuż Wisły, rycina pochodząca z dzieła „Das Buch der Chroniken”, Norymberga 1493 r.
drzeworyt kolorowany, 23 x 22,5 cm (widok), 40,7 x 29,5 cm (arkusz)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji