POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
- Bolesław Biegas. Malarstwo i rzeźba, wystawa stała, Muzeum Mazowieckie w Płocku, od 2011
- Galeria Jan Krugier, Genewa, grudzień 1975
- Kilku wielkich ludzi w oczach Biegasa, Galeria Dzieł Sztuki i Polskich artystów, Syntezy, Paryż, 21 grudnia - 31 grudnia 1931
- Sculptures and Portraits of Illustrious Men by Different Periods by B. Biegas, Arlington Gallery, Londyn, 4 listopada - 25 listopada 1930

LITERATURA:
- Xavier Deryng, Bolesław Biegas, Paryż 2011, s. 273 (il.)

W latach 20. XX stulecia Bolesław Biegas poświęcił się cyklowi malarskiemu „Mistyka nieskończoności”. Przedstawiał wizyjne sceny, skąpane w nokturnowym świetle, nawiązujące symbolicznym nastrojem do twórczości Arnolda Böcklina. Przedłużenie „Mistyki nieskończoności” stanowiła seria „Sławni ludzie”, która powstała około 1930 roku. Biegas malował wybitnych twórców europejskiej kultury XVIII I XIX wieku: poetów, pisarzy, muzyków, ewokując w ich przedstawieniach aurę geniuszu. W osobliwym portrecie Woltera Biegas wyobraził pisarza w czarnej tunice, który napotyka na skałę. Wyrasta z niej jego przeskalowana podobizna, a pisarz jest wyraźnie zaskoczony. Scena rozgrywa się na tle ciemnobłękitnego nieba; całość sprawia wrażenie księżycowego krajobrazu. Malarz znaczne partie kompozycji pokrył drobnymi plamkami jasnego koloru, co powoduje wrażenie migotania powierzchni przedmiotów.

Jeden z najwybitniejszych modernistycznych rzeźbiarzy polskich. Studiował rzeźbę w latach 1896-1901 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 r. został wydalony z uczelni za rzeźby "Księga życia", które otaczała atmosfera skandalu. Dzięki stypendium warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie - z przerwami na wyjazdy do kraju - pozostał do końca życia. Wystawiał w Wiedniu - był członkiem tamtejszej Secesji - Petersburgu (1903 r.), Kijowie, a także Rzymie i Amsterdamie. Pod wpływem filozofii Stanisława Przybyszewskiego tworzył alegoryczno - symboliczne rzeźby i obrazy - zaczął malować pod wpływem Stanisława Wyspiańskiego ok. 1900 r. - o tematyce oddającej dramat ludzkiej egzystencji. Tworzył sceny fantastyczne, popiersia i akty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

46
Bolesław BIEGAS (Koziczyn 1877 - Paryż 1954)

"Voltaire", z cyklu "Sławni ludzie", 1928-29

olej/sklejka, 44 x 59,5 cm
sygnowany l.d.: ‘B. Biegas’
na odwrociu papierowe nalepki inwentarzowe

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
- Bolesław Biegas. Malarstwo i rzeźba, wystawa stała, Muzeum Mazowieckie w Płocku, od 2011
- Galeria Jan Krugier, Genewa, grudzień 1975
- Kilku wielkich ludzi w oczach Biegasa, Galeria Dzieł Sztuki i Polskich artystów, Syntezy, Paryż, 21 grudnia - 31 grudnia 1931
- Sculptures and Portraits of Illustrious Men by Different Periods by B. Biegas, Arlington Gallery, Londyn, 4 listopada - 25 listopada 1930

LITERATURA:
- Xavier Deryng, Bolesław Biegas, Paryż 2011, s. 273 (il.)

W latach 20. XX stulecia Bolesław Biegas poświęcił się cyklowi malarskiemu „Mistyka nieskończoności”. Przedstawiał wizyjne sceny, skąpane w nokturnowym świetle, nawiązujące symbolicznym nastrojem do twórczości Arnolda Böcklina. Przedłużenie „Mistyki nieskończoności” stanowiła seria „Sławni ludzie”, która powstała około 1930 roku. Biegas malował wybitnych twórców europejskiej kultury XVIII I XIX wieku: poetów, pisarzy, muzyków, ewokując w ich przedstawieniach aurę geniuszu. W osobliwym portrecie Woltera Biegas wyobraził pisarza w czarnej tunice, który napotyka na skałę. Wyrasta z niej jego przeskalowana podobizna, a pisarz jest wyraźnie zaskoczony. Scena rozgrywa się na tle ciemnobłękitnego nieba; całość sprawia wrażenie księżycowego krajobrazu. Malarz znaczne partie kompozycji pokrył drobnymi plamkami jasnego koloru, co powoduje wrażenie migotania powierzchni przedmiotów.

Jeden z najwybitniejszych modernistycznych rzeźbiarzy polskich. Studiował rzeźbę w latach 1896-1901 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 r. został wydalony z uczelni za rzeźby "Księga życia", które otaczała atmosfera skandalu. Dzięki stypendium warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie - z przerwami na wyjazdy do kraju - pozostał do końca życia. Wystawiał w Wiedniu - był członkiem tamtejszej Secesji - Petersburgu (1903 r.), Kijowie, a także Rzymie i Amsterdamie. Pod wpływem filozofii Stanisława Przybyszewskiego tworzył alegoryczno - symboliczne rzeźby i obrazy - zaczął malować pod wpływem Stanisława Wyspiańskiego ok. 1900 r. - o tematyce oddającej dramat ludzkiej egzystencji. Tworzył sceny fantastyczne, popiersia i akty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.