PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

43
Danuta LESZCZYŃSKA-KLUZA (ur. 1926, Przemyśl)

"Virgin", 1976

technika własna/papier, 95 x 64 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: "Danuta Leszczyńska-Kluza 1976" oraz opisany l.d.: 'VIRGIN'
numerowany śr.d.: '49/110'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Feminizm. Sztuka Kobiet

16.09.2021

19:00

Sprzedane 8 000 zł (10 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.