Wiosną roku 1884 Julian Fałat w towarzystwie przyjaciela, Juliusza Hermana wyjechał po raz pierwszy do Paryża, a stamtąd do Hiszpanii. Madryt zdecydowanie mu się nie podobał więc - aby jak najprędzej zapoznać się z prawdziwą Hiszpanią - pojechał do Toledo. Później wspominając to miasto pisał: Jedna jest Wenecja na świecie - i jedno Toledo. Miasto na wzgórzu, opasane rzeką Tag, ze strzelistą gotycką wieżą katedry kryjącej nieprzebrane bogactwa, zachowało charakter tajemniczego świata mauretańskiego i daje pojęcie o tej kulturze i rasie. Maluję trochę fragmentów miasta, zwłaszcza ciasnych malowniczych uliczek, o domach z gęsto okratowanymi oknami, z których wyglądają oczy murillowskich Madonn - maluję wspaniały most...
(J. Fałat, Pamiętniki, Katowice 1987, s. 95).

Po powrocie do Warszawy Fałat - jeszcze w tym samym roku - pokazał na wystawie w TZSP dwa widoki uliczek w Toledo, jednym z nich była zapewne prezentowana tu akwarela. Natomiast nalepka umieszczona na odwrocie obrazu odnosi się prawdopodobnie do zbiorowej wystawy 36 prac artysty, która odbyła się w styczniu 1904 roku w TZSP w Warszawie. Wystawa ta nie miała katalogu.

Obraz wzmiankowany i reprodukowany:
- Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1885, Warszawa 1886, s. 11 [katalog dzieł pokazanych w roku 1884];
- J. Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław Warszawa-Kraków 1969, s. 80;
- J. Malinowski, Julian Fałat, KAW, Warszawa 1985, il. 61 na s. 70 [z dawnego negatywu MNW].

47
Julian FAŁAT (1853 Tuligłowy k. Przemyśla - 1929 Bystra k. Bielska Białej)

ULICZKA W TOLEDO, 1884

akwarela, papier
59 x 17,5 cm (w świetle passe-partout)
sygn. l.d.: Jul Fałat 84 Toledo
Na odwrocie nalepka wystawy (druk, atrament) o treści:
[po bokach dwukrotnie:] Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polsk. | [pośrodku:] No 4211 | Nazwisko autora Julian Fałat | Rodzaj dzieła: akwarella | Tytuł Ulica w Toledo | Wymiar - | Cena lub jego wartość - | Własność pani Jul Zimler | Adres - | Warszawa d. [nieczytelne]. r.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Wiosną roku 1884 Julian Fałat w towarzystwie przyjaciela, Juliusza Hermana wyjechał po raz pierwszy do Paryża, a stamtąd do Hiszpanii. Madryt zdecydowanie mu się nie podobał więc - aby jak najprędzej zapoznać się z prawdziwą Hiszpanią - pojechał do Toledo. Później wspominając to miasto pisał: Jedna jest Wenecja na świecie - i jedno Toledo. Miasto na wzgórzu, opasane rzeką Tag, ze strzelistą gotycką wieżą katedry kryjącej nieprzebrane bogactwa, zachowało charakter tajemniczego świata mauretańskiego i daje pojęcie o tej kulturze i rasie. Maluję trochę fragmentów miasta, zwłaszcza ciasnych malowniczych uliczek, o domach z gęsto okratowanymi oknami, z których wyglądają oczy murillowskich Madonn - maluję wspaniały most...
(J. Fałat, Pamiętniki, Katowice 1987, s. 95).

Po powrocie do Warszawy Fałat - jeszcze w tym samym roku - pokazał na wystawie w TZSP dwa widoki uliczek w Toledo, jednym z nich była zapewne prezentowana tu akwarela. Natomiast nalepka umieszczona na odwrocie obrazu odnosi się prawdopodobnie do zbiorowej wystawy 36 prac artysty, która odbyła się w styczniu 1904 roku w TZSP w Warszawie. Wystawa ta nie miała katalogu.

Obraz wzmiankowany i reprodukowany:
- Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1885, Warszawa 1886, s. 11 [katalog dzieł pokazanych w roku 1884];
- J. Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław Warszawa-Kraków 1969, s. 80;
- J. Malinowski, Julian Fałat, KAW, Warszawa 1985, il. 61 na s. 70 [z dawnego negatywu MNW].