Zygmunt Rozwadowski – uznany malarz batalista – po wybuchu Wielkiej Wojny wstąpił do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. W formacji służył od października 1914 roku, w Departamencie Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, potem jako wachmistrz 1. pułku. Malarz w 1915 roku zaprojektował czapki: „wyższe od dotychczasowych, wzorowane na czapkach ułanów Królestwa Polskiego i powstania listopadowego z kokardą i dużym orłem w koronie” (Zdzisław Żygulski jun., Henryk Wielecki, Polski mundur wojskowy, Kraków 1988, s. 103). Prezentowana akwarela powstała już w okresie przejścia Rozwadowskiego do rezerwy. Artysta na tle kurtyny lasu umieścił konia i jeźdźca w mundurze 1. pułku. Ograniczona do błękitu, brązu i zieleni paleta ewokuje świetlistą aurę. Rozwadowski w naturalny sposób był kontynuatorem romantycznej linii malarstwa historycznego. Temat jeźdźca na koniu rozpoczyna się w sztuce polskiej wraz z twórczością Aleksandra Orłowskiego i Piotra Michałowskiego. Artyści ci i ich następcy przedstawiali wojskowych i jeźdźców, pielęgnując mit wolności Polaków i narodowego oręża.

Zygmunt Rozwadowski studiował od 1883 do 1890 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. u Jana Matejki, a w latach 1891-93 w Monachium, w prywatnej szkole Antona Ažbego. Jeszcze jako student debiutował w TPSP w Krakowie, wystawiając pod nazwiskiem 'Jordan'. Po studiach mieszkał we Lwowie - uczył w Szkole Przemysłowej oraz współpracował przy dekoracji sal lwowskiego teatru. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. Po II wojnie zamieszkał w Zakopanem. Malował przede wszystkim obrazy batalistyczne z czasów napoleońskich i powstania listopadowego, sceny rodzajowe z motywami koni, rzadziej portrety i pejzaże. Uczestniczył w malowaniu popularnych panoram - Racławic z Janem Styką i Wojciechem Kossakiem, Golgoty, Panoramy siedmiogrodzkiej i Męczeństwa Chrześcijan ze Styką oraz Bitwy pod piramidami z Kossakiem. Wspólnie z Tadeuszem Popielem namalował dioramy Branki tatarskie i Bitwę pod Grunwaldem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

09
Zygmunt ROZWADOWSKI (1870-1950)

Ułan Legionów Polskich na koniu, 1918 r.

akwarela, ołówek/papier, 32,5 x 40 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'Z. Rozwadowski , 1918.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zygmunt Rozwadowski – uznany malarz batalista – po wybuchu Wielkiej Wojny wstąpił do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. W formacji służył od października 1914 roku, w Departamencie Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, potem jako wachmistrz 1. pułku. Malarz w 1915 roku zaprojektował czapki: „wyższe od dotychczasowych, wzorowane na czapkach ułanów Królestwa Polskiego i powstania listopadowego z kokardą i dużym orłem w koronie” (Zdzisław Żygulski jun., Henryk Wielecki, Polski mundur wojskowy, Kraków 1988, s. 103). Prezentowana akwarela powstała już w okresie przejścia Rozwadowskiego do rezerwy. Artysta na tle kurtyny lasu umieścił konia i jeźdźca w mundurze 1. pułku. Ograniczona do błękitu, brązu i zieleni paleta ewokuje świetlistą aurę. Rozwadowski w naturalny sposób był kontynuatorem romantycznej linii malarstwa historycznego. Temat jeźdźca na koniu rozpoczyna się w sztuce polskiej wraz z twórczością Aleksandra Orłowskiego i Piotra Michałowskiego. Artyści ci i ich następcy przedstawiali wojskowych i jeźdźców, pielęgnując mit wolności Polaków i narodowego oręża.

Zygmunt Rozwadowski studiował od 1883 do 1890 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. u Jana Matejki, a w latach 1891-93 w Monachium, w prywatnej szkole Antona Ažbego. Jeszcze jako student debiutował w TPSP w Krakowie, wystawiając pod nazwiskiem 'Jordan'. Po studiach mieszkał we Lwowie - uczył w Szkole Przemysłowej oraz współpracował przy dekoracji sal lwowskiego teatru. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. Po II wojnie zamieszkał w Zakopanem. Malował przede wszystkim obrazy batalistyczne z czasów napoleońskich i powstania listopadowego, sceny rodzajowe z motywami koni, rzadziej portrety i pejzaże. Uczestniczył w malowaniu popularnych panoram - Racławic z Janem Styką i Wojciechem Kossakiem, Golgoty, Panoramy siedmiogrodzkiej i Męczeństwa Chrześcijan ze Styką oraz Bitwy pod piramidami z Kossakiem. Wspólnie z Tadeuszem Popielem namalował dioramy Branki tatarskie i Bitwę pod Grunwaldem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.