Studiował w ASP w Krakowie w latach 1925-32. Z tych lat pochodzi większość jego dorobku w dziedzinie grafiki warsztatowej w technikach metalowych (potem uprawiał linoryt i drzeworyt). Był członkiem pierwszej „Grupy Krakowskiej” (1933-1937), sympatyzującej z komunistami. Za związki te i udział w demonstracjach był represjonowany przez policję. Wraz z innymi członkami grupy (m. in. Maria Jarema, Stanisław Osostowicz, Jonasz Stern) współtworzył ostatnią przed II wojną światową generację awangardy polskiej. Obok spraw społecznych, poszukiwania grupy kierowały się ku swoiście rozumianemu, brutalnemu realizmowi, jej członkowie samodzielnie dochodzili do abstrakcji bazującej na ekspresjonizmie. Lata II wojny Lewicki spędził w Czortkowie (1939-41) i w rejonie Samarkandy, gdzie pracował jako nauczyciel i służył w batalionie budowlanym (1941-44). Od 1944 mieszkał na stałe we Lwowie. Działał w tamtejszym Związku Artystów. W 1970 otrzymał tytuł Zasłużonego Artysty Ukraińskiej SRR. Po wojnie tworzył w obowiązującej w ZSRR konwencji realizmu socjalistycznego. Uprawiał malarstwo sztalugowe i dekoracyjne, rzeźbę, grafikę warsztatową i użytkową (grafika książkowa).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

050
Leopold LEWICKI (1906-1973)

U kowala

linoryt/papier, 23 x 18 cm
sygnowany ołówkiem p.d.: [cyrylicą]: 'L. Lewicki'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna

22.09.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 800 - 1 200 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Studiował w ASP w Krakowie w latach 1925-32. Z tych lat pochodzi większość jego dorobku w dziedzinie grafiki warsztatowej w technikach metalowych (potem uprawiał linoryt i drzeworyt). Był członkiem pierwszej „Grupy Krakowskiej” (1933-1937), sympatyzującej z komunistami. Za związki te i udział w demonstracjach był represjonowany przez policję. Wraz z innymi członkami grupy (m. in. Maria Jarema, Stanisław Osostowicz, Jonasz Stern) współtworzył ostatnią przed II wojną światową generację awangardy polskiej. Obok spraw społecznych, poszukiwania grupy kierowały się ku swoiście rozumianemu, brutalnemu realizmowi, jej członkowie samodzielnie dochodzili do abstrakcji bazującej na ekspresjonizmie. Lata II wojny Lewicki spędził w Czortkowie (1939-41) i w rejonie Samarkandy, gdzie pracował jako nauczyciel i służył w batalionie budowlanym (1941-44). Od 1944 mieszkał na stałe we Lwowie. Działał w tamtejszym Związku Artystów. W 1970 otrzymał tytuł Zasłużonego Artysty Ukraińskiej SRR. Po wojnie tworzył w obowiązującej w ZSRR konwencji realizmu socjalistycznego. Uprawiał malarstwo sztalugowe i dekoracyjne, rzeźbę, grafikę warsztatową i użytkową (grafika książkowa).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.