Odbito 125 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi numer 66. Książka powstawała bezpośrednio przy kasztach drukarskich, bez rękopisu – na każdej stronie znajduje się 28 wierszy, wyrazy nie są łamane i przenoszone do kolejnego wiersza. Książka złożona własnoręcznie przez autora czcionką Nicolas Cochin 12 i 16 punktów i odbita ręcznie „antiquo modo” we własnej oficynie we Florencji. Egzemplarze nr 26-75 (w tym oferowany) odbito na ręcznie czerpanym, szmacianym, gładkim papierze wyrobionym specjalnie dla Tyszkiewicza w papierni Checchi w Pescii ze znakiem wodnym Oficyny. Książka zawiera dwie karty tytułowe – jedna z nazwiskiem grafika, druga autora. Układ graficzny oraz drzeworytowe karty tytułowe są dziełem Maryli Tyszkiewiczowej. Dzieło ozdobione 12 drzeworytami przedstawiającymi najważniejsze zabytki miasta autorstwa Tadeusza Cieślewskiego syna (1895-1944), odbitymi własnoręcznie przez artystę i jego żonę Zofię. Jest to pierwsze, po skończeniu studiów, dzieło grafika, przygotowywane przez niego niemal 2 lata. Cieślewski jeszcze w Akademii warszawskiej powziął zamiar stworzenia serii „Dawne miasta”, dokumentującej zabytki architektury starych miast. Stan bardzo dobry. Oprawa introligatorska, ozdobna (M. Hoffmann), współczesna. Rzadkie.

47
Tyszkiewicz Samuel Fryderyk/Tadeusz Cieślewski syn

Fiorenza. Florencja 1928.
Oficyna Tyszkiewiczów, k. tyt. 2, [1], s. 51, [1], k. [1], tabl. ryc. 12 (drzeworyty Tadeusza Cieślewskiego syna), 34,5 cm, opr. późniejsza- skóra.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Odbito 125 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi numer 66. Książka powstawała bezpośrednio przy kasztach drukarskich, bez rękopisu – na każdej stronie znajduje się 28 wierszy, wyrazy nie są łamane i przenoszone do kolejnego wiersza. Książka złożona własnoręcznie przez autora czcionką Nicolas Cochin 12 i 16 punktów i odbita ręcznie „antiquo modo” we własnej oficynie we Florencji. Egzemplarze nr 26-75 (w tym oferowany) odbito na ręcznie czerpanym, szmacianym, gładkim papierze wyrobionym specjalnie dla Tyszkiewicza w papierni Checchi w Pescii ze znakiem wodnym Oficyny. Książka zawiera dwie karty tytułowe – jedna z nazwiskiem grafika, druga autora. Układ graficzny oraz drzeworytowe karty tytułowe są dziełem Maryli Tyszkiewiczowej. Dzieło ozdobione 12 drzeworytami przedstawiającymi najważniejsze zabytki miasta autorstwa Tadeusza Cieślewskiego syna (1895-1944), odbitymi własnoręcznie przez artystę i jego żonę Zofię. Jest to pierwsze, po skończeniu studiów, dzieło grafika, przygotowywane przez niego niemal 2 lata. Cieślewski jeszcze w Akademii warszawskiej powziął zamiar stworzenia serii „Dawne miasta”, dokumentującej zabytki architektury starych miast. Stan bardzo dobry. Oprawa introligatorska, ozdobna (M. Hoffmann), współczesna. Rzadkie.