11
Angelika MUS-NOWAK

Tym szerszym cieniem je drzewo obejmie, im dalej się od niego oddalą, 2020

Pastele olejne, brystol, 42x30 cm

Zobacz katalog

Yegorov Gallery

Aukcja Sztuki Współczesnej

28.11.2020

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Estymacja: 1 500 - 2 000 zł