Studia artystyczne odbyła w latach 1970-72 w Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu; naukę kontynuowała w warszawskiej ASP w okresie 1972-76. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1976 r. w pracowni Tadeusza Dominika. W 1986 r. Biskupska otrzymała Nagrodę I stopnia im. S. Wyspiańskiego w dziedzinie malarstwa i rze¼by. Wzięła udział w XLI Biennale Sztuki w Wenecji w 1984 r. i XIV Międzynarodowym Biennale Małych Rze¼b w Brązie w Padwie w 1986 r. Do najważniejszych wystaw indywidualnych artystki należą ekspozycje w Zachęcie (1986), Muzeum Narodowym w Kielcach (1988), Gate Gallery w Karlsruhe (1993), Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie (1994), Muzeum Polskim w Ameryce, Chicago (1995), Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie (1998), Centrum Rze¼by Polskiej w Orońsku (1998) i Pałacu "Królikarnia" w Warszawie (2002).W swoich pracach artystka podejmuje analizę wzajemnego oddziaływania płaszczyzn koloru i linii barwnych, połączonych z malarskim gestem.

66
Bożenna BISKUPSKA (ur. 1952, Warszawa)

Tunel wielokrotny z cyklu Klatka, I 2007

olej, płótno; 130 x 89 cm
sygn i dat.l.d.: Biskupska 2007

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studia artystyczne odbyła w latach 1970-72 w Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu; naukę kontynuowała w warszawskiej ASP w okresie 1972-76. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1976 r. w pracowni Tadeusza Dominika. W 1986 r. Biskupska otrzymała Nagrodę I stopnia im. S. Wyspiańskiego w dziedzinie malarstwa i rze¼by. Wzięła udział w XLI Biennale Sztuki w Wenecji w 1984 r. i XIV Międzynarodowym Biennale Małych Rze¼b w Brązie w Padwie w 1986 r. Do najważniejszych wystaw indywidualnych artystki należą ekspozycje w Zachęcie (1986), Muzeum Narodowym w Kielcach (1988), Gate Gallery w Karlsruhe (1993), Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie (1994), Muzeum Polskim w Ameryce, Chicago (1995), Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie (1998), Centrum Rze¼by Polskiej w Orońsku (1998) i Pałacu "Królikarnia" w Warszawie (2002).W swoich pracach artystka podejmuje analizę wzajemnego oddziaływania płaszczyzn koloru i linii barwnych, połączonych z malarskim gestem.