PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

20
Wojciech PLEWIŃSKI (ur. 1928)

Trzy prace Władysława Hasiora. Zestaw trzech fotografii, około lata 60. XX w.

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 17,5 x 23,5 cm (wymiary największej pracy)
na odwrociu każdej fotografii pieczęć autorska
1) wymiary: 23,5 x 17,5 cm
2) wymiary: 23, 5 x 17,5 cm
3) wymiary: 23,5 x 8,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.