Figura trzech Gracji d¼wigających urnę z sercem króla Francji Henryka II ufundowana została przez królową-wdowę Katarzynę Medycejską do kaplicy Orleańskiej kościoła Celestynów w Paryżu około roku 1561. Wykonanie posągu zlecono rze¼biarzowi Germainowi Pilon - jednemu z najwybitniejszych francuskich rze¼biarzy renesansowych, zaś postumentu - Domenico del Barbiere zw. Florentyńczykiem według modelu Jeana Picarda, zw. Leroux. Miedziana waza na serce króla, oparta na głowach boginek, również według modelu Picarda, odlana została przez Benoita Bouchera. Ten element statuy uległ zniszczeniu pod-czas rewolucji francuskiej. Został zastąpiony w okresie Restauracji przez odlew w brązie. Pomysłodawcą pomnika mógł być Primaticcio mianowany przez Katarzynę Medycejską nadzorcą grobowców królewskich. Niewątpliwym wzorcem była kadzielnica zaprojektowana dla króla Franciszka I przez Rafaela, a następnie powielona w postaci grafiki przez Marcantonio Raimondiego. Pilon zmienił proporcje figur dostosowując je do manierystycznego kanonu urody. Gracje (Charyty) - Eufrozyne, Aglaia, Talia - były towarzyszkami Afrodyty, córkami Zeusa i Eurynome. Personifikowały piękno, wdzięk i przyja¼ń, a także wierność małżeńską. Umieszczone w kościele klasztornym szokowały swoją pogańskością - wkrótce przemianowano je na cnoty teologiczne. W pó¼niejszych epokach - zwłaszcza za Drugiego Cesarstwa - rze¼ba cieszyła się nadal ogromną popularnością - o czym świadczy wykorzystanie jej jako podstawy pod czaszę fontann w wielu francuskich miastach. Wiadomo także, że cesarz Napoleon III kupił zegar z Trzema Gracjami produkcji słynnej paryskiej odlewni Barbedienne. Od roku 1839 Ferdinand Barbedienne (1810-1892) był wyłącznym partnerem Achille Collasa (zm. 1859), wynalazcy metody mechanicznego pomniejszania rze¼b z brązu. Barbedienne wykonał także wolnostojącą grupę Trzech Gracji w roku 1873 ku czci Wiliama Hamiltona, konsula Wielkiej Brytanii w Boulogne-sur-Mer. Ponieważ prezentowana na naszej aukcji rze¼ba ma znak A. Collasa, a Barbednienne miał wyłączność na wykorzystywanie jego metody - można przypuszczać, że nasza rze¼ba również pochodzi z tej renomowanej odlewni.

92
TRZY GRACJE, wg rze¼by Germaina Pilona (1535/37-1590) z lat 1561-66, Paryż, 2 poł. XIX w.

Brąz;
wys. 45,5 cm
Sygnowana: w okręgu głowa mężczyzny | REDUCTION MECANIQUE | A. COLLAS | BREVETÉ

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Figura trzech Gracji d¼wigających urnę z sercem króla Francji Henryka II ufundowana została przez królową-wdowę Katarzynę Medycejską do kaplicy Orleańskiej kościoła Celestynów w Paryżu około roku 1561. Wykonanie posągu zlecono rze¼biarzowi Germainowi Pilon - jednemu z najwybitniejszych francuskich rze¼biarzy renesansowych, zaś postumentu - Domenico del Barbiere zw. Florentyńczykiem według modelu Jeana Picarda, zw. Leroux. Miedziana waza na serce króla, oparta na głowach boginek, również według modelu Picarda, odlana została przez Benoita Bouchera. Ten element statuy uległ zniszczeniu pod-czas rewolucji francuskiej. Został zastąpiony w okresie Restauracji przez odlew w brązie. Pomysłodawcą pomnika mógł być Primaticcio mianowany przez Katarzynę Medycejską nadzorcą grobowców królewskich. Niewątpliwym wzorcem była kadzielnica zaprojektowana dla króla Franciszka I przez Rafaela, a następnie powielona w postaci grafiki przez Marcantonio Raimondiego. Pilon zmienił proporcje figur dostosowując je do manierystycznego kanonu urody. Gracje (Charyty) - Eufrozyne, Aglaia, Talia - były towarzyszkami Afrodyty, córkami Zeusa i Eurynome. Personifikowały piękno, wdzięk i przyja¼ń, a także wierność małżeńską. Umieszczone w kościele klasztornym szokowały swoją pogańskością - wkrótce przemianowano je na cnoty teologiczne. W pó¼niejszych epokach - zwłaszcza za Drugiego Cesarstwa - rze¼ba cieszyła się nadal ogromną popularnością - o czym świadczy wykorzystanie jej jako podstawy pod czaszę fontann w wielu francuskich miastach. Wiadomo także, że cesarz Napoleon III kupił zegar z Trzema Gracjami produkcji słynnej paryskiej odlewni Barbedienne. Od roku 1839 Ferdinand Barbedienne (1810-1892) był wyłącznym partnerem Achille Collasa (zm. 1859), wynalazcy metody mechanicznego pomniejszania rze¼b z brązu. Barbedienne wykonał także wolnostojącą grupę Trzech Gracji w roku 1873 ku czci Wiliama Hamiltona, konsula Wielkiej Brytanii w Boulogne-sur-Mer. Ponieważ prezentowana na naszej aukcji rze¼ba ma znak A. Collasa, a Barbednienne miał wyłączność na wykorzystywanie jego metody - można przypuszczać, że nasza rze¼ba również pochodzi z tej renomowanej odlewni.