100
TRZY DOKUMENTY DOMINIKA WYBRANOWSKIEGO

1.Certificat, Stryjec, 4.02.1846, po niemiecku, stempel opłaty skarbowej 30 grajcarów
2.Żydaczów, 23.03.1846, po niemiecku, pieczęć lakowa, stempel opłaty skarbowej 30 grajcarów
3. Po łacinie, 14.08.1809, stempel opłaty skarbowej 15 grajcarów

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji