Proweniencja:
Obrazy z kolekcji Elli i Andrzeja Banachów, mecenasów twórczości Nikifora i autorów książek o artyście.

87
Krynicki NIKIFOR (1895-1968)

TRZY AKWARELE NIKIFORA, przed 1939

W IZBIE, przed 1939
akwarela, srebrol, gwasz, tektura
15,2 x 20,6 cm (z ramką)
napisy autorskie:
– p.g.: No 15.;
– centralnie: NIKIFOR
– wzdłuż dolnej krawędzi: KRENICAWIEŚKIOCA
na odwrocie:
– w l.g. rogu [ołówek]: 7500
– po prawej inicjały Elli Banach [ołówek]: El.B
– poniżej, wzdłuż p. krawędzi, czarna pieczęć: URS
– w l.d. rogu wzdłuż l. krawędzi [długopis, pieczęć]: /42/61 | Miejski Konserwator Zabytków

SCENA WE WNĘTRZU, przed 1939
akwarela, srebrol, tektura
13,5 x 17 cm (z ramką)
napisy autorskie:
– l.g.: KRYNICA | No 54.
– centralnie u góry: KS | RO[.]KA
– p.g.: KAMARSZY
– ponadto wzdłuż dolnej krawędzi nieczytelny tekst

W DOMU, przed 1939
akwarela, gwasz, tektura
13,1 x 14 cm (z ramką)
napisy autorskie:
– l.g.: MOSZYNA | ZACNI
– p.g.: No | 14;
– centralnie: MALARZ | MALA
na odwrocie:
– inicjały Elli Banach [ołówek]: El. B
– w p.d. rogu, przeciwnie do kompozycji [długopisem]: 3

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Proweniencja:
Obrazy z kolekcji Elli i Andrzeja Banachów, mecenasów twórczości Nikifora i autorów książek o artyście.