Rysownik-samouk, od kilku lat publikuje cyklicznie komiksy w toruńskim zinie AKT (Trójoki Tom, Nes, Wilderness). Ma na koncie kilka wydanych albumów – Book of Madness, D-emonology, Roadkill, IDK, URNA oraz publikacje w takich magazynach jak Deus: Terra Nostra, Cemęt Zin, Żar-ptak. Organizator wystawy „Komiks Kujawsko-Pomorski” w Bydgoszczy, prelegent podczas warsztatów komiksowych (m.in. w Toruniu, Bolszewie, Chełmnie). Laureat pierwszego miejsca w konkursie „Chełmno komiksem malowane” (2016 r.).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

5543
"Trójoki Tom", One shot - plansza komiksowa, 2015 - 2020

tusz/papier, 29,5 x 21 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Przygoda z komiksem - aukcja online

05.08.2020

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 600 - 1 200 zł

Rysownik-samouk, od kilku lat publikuje cyklicznie komiksy w toruńskim zinie AKT (Trójoki Tom, Nes, Wilderness). Ma na koncie kilka wydanych albumów – Book of Madness, D-emonology, Roadkill, IDK, URNA oraz publikacje w takich magazynach jak Deus: Terra Nostra, Cemęt Zin, Żar-ptak. Organizator wystawy „Komiks Kujawsko-Pomorski” w Bydgoszczy, prelegent podczas warsztatów komiksowych (m.in. w Toruniu, Bolszewie, Chełmnie). Laureat pierwszego miejsca w konkursie „Chełmno komiksem malowane” (2016 r.).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.