Urodził się w 1952 roku. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mieczysława Wejmana w 1981 roku. Obecnie jest prodziekanem macierzystego wydziału, prowadzi pracownię Wklęsłodruku. Wystawiał w wielu krajowych muzeach i galeriach, również w Niemczech, Austrii, Francji, Szwecji, Szwajcarii, Hiszpanii i Australii. Brał udział w prawie 200 wystawach zbiorowych i prezentacjach polskiej grafiki w kraju i za granicą.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

116
Henryk OŻÓG (ur. 1956r.)

Triada, 1998 r.

intaglio/papier, 69,5 x 49 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'TRIADA I epr d'art V/XII Henryk Ożóg 1998'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Urodził się w 1952 roku. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mieczysława Wejmana w 1981 roku. Obecnie jest prodziekanem macierzystego wydziału, prowadzi pracownię Wklęsłodruku. Wystawiał w wielu krajowych muzeach i galeriach, również w Niemczech, Austrii, Francji, Szwecji, Szwajcarii, Hiszpanii i Australii. Brał udział w prawie 200 wystawach zbiorowych i prezentacjach polskiej grafiki w kraju i za granicą.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.