Zbiór rozważań nad życiem Chrystusa, ilustrowany skomplikowanymi treściowo i symbolicznie przedstawieniami tematu czy problemu. Nowożytna emblematyka służyła jako wykładnia ogólnych prawd czy tez moralnych. Umożliwiała wypowiedź poprzez alegorie, personifikacje, symbole. A. Banach pisał: "Treter jest w dziejach polskiej grafiki ważny, gdyż był najbardziej manierystyczny, może nieświadomie. Wypełnił ryciny swoje emblematami, dewizami, pomysłami zaskakującymi". Miedzioryty łączą się z sentencjami i obszernymi subskrypcjami - komentarzami pisanymi łacińską prozą. 123 sztychy, według rysunków autora, wykonał jego bratanek, ks. Błażej Treter. On był też autorem rozbudowanej karty tytułowej. Tomasz ściągną Błażeja do Fromborka, wystarał się dlań o wikariat i przyuczył do warsztatu rytowniczego. Na odwrocie karty tytułowej herb biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego i wierszowana dedykacja. Tomasz Treter był ojcem chrzestnym jednego z dzieci braniewskiego drukarza Georga Schönfelsa (zm. po 1621). Ten zaś ogłosił w formie przedmowy do "Symbolica vitae…" pochwałę dokonań oraz krótki życiorys Tretera, stając się zarazem jego pierwszym biografem (wstęp ten, w przekładzie D. Turkowskiej na język polski ogłosił T. Chrzanowski). Według K. Estreichera właściwym jej autorem był B. Treter, który jest podpisany pod tekstem wstępu. Na karcie tytułowej odręczny wpis własnościowy Błażeja Rosińskiego (zm. 1641), notariusza publicznego apostolica auctoritate i zarazem notariusza krakowskiej kurii biskupiej.

122
Treter Tomasz i Błażej

Symbolica Vitae Christi Meditatio. Thoma Tretero Custo: Et Canon: Varmien. Auctore. Nunc primùm edita, 1612
Starodruk emblematyczny, dzieło Tomasza Tretera (1547-1610), kustosza warmijskiego, doktora praw, sekretarza Anny Jagiellonki, Stefana Batorego i Zygmunta Wazy. Wydany w Braniewie, 1612 (nota: Brvnsbergae. Typis Geor. Schönfels. Cum Gra. Et Priv. S. R. M. An: Dni M.DC.XII). Format 4 (19 x 14,5 cm; ss. 12, 228, 6), oprawa z opoki - pergamin z tłoczonymi symbolami IHS.
Lit.: Rastawiecki, s. 290, PSB XXXV, s. 210’ "Uzupełnieniach do biografii Tretera" w: "Roczniki Historii Sztuki" t. 15: 1985 s. 160-1; T. Chrzanowski, Działalność artystyczna Tomasza Tretera, Warszawa 1984.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zbiór rozważań nad życiem Chrystusa, ilustrowany skomplikowanymi treściowo i symbolicznie przedstawieniami tematu czy problemu. Nowożytna emblematyka służyła jako wykładnia ogólnych prawd czy tez moralnych. Umożliwiała wypowiedź poprzez alegorie, personifikacje, symbole. A. Banach pisał: "Treter jest w dziejach polskiej grafiki ważny, gdyż był najbardziej manierystyczny, może nieświadomie. Wypełnił ryciny swoje emblematami, dewizami, pomysłami zaskakującymi". Miedzioryty łączą się z sentencjami i obszernymi subskrypcjami - komentarzami pisanymi łacińską prozą. 123 sztychy, według rysunków autora, wykonał jego bratanek, ks. Błażej Treter. On był też autorem rozbudowanej karty tytułowej. Tomasz ściągną Błażeja do Fromborka, wystarał się dlań o wikariat i przyuczył do warsztatu rytowniczego. Na odwrocie karty tytułowej herb biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego i wierszowana dedykacja. Tomasz Treter był ojcem chrzestnym jednego z dzieci braniewskiego drukarza Georga Schönfelsa (zm. po 1621). Ten zaś ogłosił w formie przedmowy do "Symbolica vitae…" pochwałę dokonań oraz krótki życiorys Tretera, stając się zarazem jego pierwszym biografem (wstęp ten, w przekładzie D. Turkowskiej na język polski ogłosił T. Chrzanowski). Według K. Estreichera właściwym jej autorem był B. Treter, który jest podpisany pod tekstem wstępu. Na karcie tytułowej odręczny wpis własnościowy Błażeja Rosińskiego (zm. 1641), notariusza publicznego apostolica auctoritate i zarazem notariusza krakowskiej kurii biskupiej.