Od czasów studiów związany z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Rzeźbiarz i pedagog. Dziekan Wydziału Rzeźby macierzystej uczelni. Członek Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zajmuje się głównie rzeźbą i rysunkiem, tworzy również rzeźby w przestrzeni publicznej. W 2012 roku na frontonie gmachu Opery Narodowej odsłonięto jego monumentalną, wykonaną w brązie, realizację "Kwadryga Apollina".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

144
Antoni Janusz PASTWA (ur. 1944)

Trawy, 1989 r.

odlew/brąz patynowany, 29 x 44 x 41 cm
sygnowany i datowany u dołu: 'PASTWA 89'

WYSTAWIANY:
- Antoni Janusz Pastwa, Sculture e disegni, 3.06 - 30.09. 1991, Galleria Spicchi dell’Est, Rzym
LITERATURA:
-Vito Apuleo, Krzysztof Mętrak, Antoni Janusz Pastwa, Sculture e disegni, katalog wystawy, Rzym 1991, s. 31 (il.)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Od czasów studiów związany z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Rzeźbiarz i pedagog. Dziekan Wydziału Rzeźby macierzystej uczelni. Członek Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zajmuje się głównie rzeźbą i rysunkiem, tworzy również rzeźby w przestrzeni publicznej. W 2012 roku na frontonie gmachu Opery Narodowej odsłonięto jego monumentalną, wykonaną w brązie, realizację "Kwadryga Apollina".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.