Anda Rottenberg poznała Antoniego Mikołajczyka w trakcie festiwalu "Konstrukcja w procesie". Po zakończeniu wydarzenia artystycznego historyczka sztuki przygotowała tekst krytyczny, który miał ukazać się w dwóch częściach w magazynie "Kultura". I rzeczywiście, pierwszy moduł został wydrukowany z datą 13.12.1981, natomiast kolejny - został zaaresztowany przez cenzurę. Mimo wszystko Rottenberg postanowiła go opublikować, co udało jej się w Biuletynie Historii Sztuki, a całość została przedrukowana w zbiorze "Przeciąg" z 2009 roku.

Artysta intermedialny, zajmował się fotografią, malarstwem, wideo i instalacją. Urodzony w 1939 w Siemianowicach, zmarł w 2000 w Łodzi. W latach 1962-67 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyplom z malarstwa w pracowni Bronisława Kierzkowskiego). Do 1969 roku pracował na uczelni. W 1963 roku był współorganizatorem grupy fotograficznej RYTM, konkurencyjnej wobec grupy ZERO 61. Działał także w Studenckim Twórczym Klubie Filmowym "Pętla" (1963-69), w którym realizował filmy eksperymentalne, a później w grupie KRĄG, która działała interdyscyplinarnie.
Mikołajczyk na pokazach KRĘGU wystawiał obrazy olejne i fotografie. Od lat 1966-67 do 1969 roku działał w grupie ZERO 61, biorąc udział w ostatniej ich wystawie w tzw. "starej kuźni" w Toruniu (1969). Znalezione na miejscu zniszczone przedmioty użyto wraz z przygotowanymi zdjęciami, a właściwie obiektami fotograficznymi do konfrontacji z pojęciem "fotografii artystycznej", które zostało zaatakowane i zakwestionowane.
Jego działalność artystyczna rozwijała się począwszy od twórczości modernistycznej z kręgu ZERO 61, poprzez tradycję łódzkiego Warsztatu Formy Filmowej i jego dalszej kontynuacji z lat 80. i 90., w której konceptualizm miał bardzo ważne znaczenie oraz świadomość fotografii jako nowoczesnego medium sztuki, wywodzącej się z tradycji Bauhausu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

17
Antoni MIKOŁAJCZYK (1939 Siemianowice - 2000 Łódź)

Transmisje rzeczywistości, 1980 r.

własna/papier, 34,5 x 26 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: ' "TRANSMISJE RZECZYWISTOŚCI" , ODBITKA GRAFICZNA, 1980 A. Mikołajczyk
na odwrociu pieczęć kolekcjonerska: 'COLLECTION | OF | ANTONI | MIKOŁAJCZYK' oraz dedykacja: ' DROGIEJ ANDZIE, | Z OKAZJI JUBILEUSZU | TRZYDZIESTOLECIA PRACY | NA NIWIE SZTUKI ORAZ TAKŻE | DNIA URODZIN: NAJSERDECZNIEJESZE | ŻYCZENIA POMYŚLNOŚCI WSZELKIEJ | ORAZ NASTĘPNYCH OWOCNYCH | LAT ZE SZTUKĄ | ŻYCZĄ | MARTA I ANTONI | MIKOŁAJCZYK | ŁÓDŹ, 23.04.1999'

POCHODZENIE:
- dar od artysty i jego żony, 1999

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Anda Rottenberg poznała Antoniego Mikołajczyka w trakcie festiwalu "Konstrukcja w procesie". Po zakończeniu wydarzenia artystycznego historyczka sztuki przygotowała tekst krytyczny, który miał ukazać się w dwóch częściach w magazynie "Kultura". I rzeczywiście, pierwszy moduł został wydrukowany z datą 13.12.1981, natomiast kolejny - został zaaresztowany przez cenzurę. Mimo wszystko Rottenberg postanowiła go opublikować, co udało jej się w Biuletynie Historii Sztuki, a całość została przedrukowana w zbiorze "Przeciąg" z 2009 roku.

Artysta intermedialny, zajmował się fotografią, malarstwem, wideo i instalacją. Urodzony w 1939 w Siemianowicach, zmarł w 2000 w Łodzi. W latach 1962-67 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyplom z malarstwa w pracowni Bronisława Kierzkowskiego). Do 1969 roku pracował na uczelni. W 1963 roku był współorganizatorem grupy fotograficznej RYTM, konkurencyjnej wobec grupy ZERO 61. Działał także w Studenckim Twórczym Klubie Filmowym "Pętla" (1963-69), w którym realizował filmy eksperymentalne, a później w grupie KRĄG, która działała interdyscyplinarnie.
Mikołajczyk na pokazach KRĘGU wystawiał obrazy olejne i fotografie. Od lat 1966-67 do 1969 roku działał w grupie ZERO 61, biorąc udział w ostatniej ich wystawie w tzw. "starej kuźni" w Toruniu (1969). Znalezione na miejscu zniszczone przedmioty użyto wraz z przygotowanymi zdjęciami, a właściwie obiektami fotograficznymi do konfrontacji z pojęciem "fotografii artystycznej", które zostało zaatakowane i zakwestionowane.
Jego działalność artystyczna rozwijała się począwszy od twórczości modernistycznej z kręgu ZERO 61, poprzez tradycję łódzkiego Warsztatu Formy Filmowej i jego dalszej kontynuacji z lat 80. i 90., w której konceptualizm miał bardzo ważne znaczenie oraz świadomość fotografii jako nowoczesnego medium sztuki, wywodzącej się z tradycji Bauhausu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.